søndag den 15. marts 2015

Kimonoshow and kitsuke at Jpop 2015 Copenhagen

Here is a pix from the Kimono show and Kitsuke at the Jpop 2015
You can se more at Kimono Klub Danmark blog.